משמרת לילה

עודד וולקשטיין

תיאור

"משמרת לילה" הוא ספר העיון השני של העורך, המתרגם וחוקר הספרות עודד וולקשטיין ("אני אומר לכם שאני מת!", רסלינג, 2016)

 

הספר כולל עשרות מסות, על רומן ועל שיר, על תערוכה ועל נובלה, כפי שראה, קרא וגילה וולקשטיין. מלאכת הפרשנות החכמה הזו, שאין לעמוד בפניה, חושפת נקודות מגע טמירות לכאורה בין קולותיהם של היוצרים ובין חלל העולם. מבט העל של וולקשטיין פונה ומסתעף ומקהיל, בין השאר, פילוסופים רומנטיים, חוקרי ספרות מהמאה הקודמת, ספרי יסוד של תיאוריה ספרותית ורבנים-פוסקים.

 

עונג יחיד במינו מזמן הספר הזה. הליכה בקצב בלתי-אחיד בדרכיו המהירות, הצדדיות והבודדות של הפרשן, אל מה שתציע לו היצירה. נשגב, מבוכה, אלם והד, עיניים רואות ועיניים עיוורות.