מילת הכבוד של הרחוב: עיונים בשירתו של רוני סומק

קציעה עלון, יגאל שוורץ, נועה שקרג'י

תיאור

עבודה מחקרית מקיפה על יצירתו של רוני סומק, אחד המשוררים הפופולריים ביותר בשירה הישראלית. מראשית דרכו הפואטית באמצע שנות השבעים של המאה העשרים זכתה יצירתו הן באהדת הביקורת והן באהבת הקוראים, ושיריו

נלמדים בתוכנית הלימודים בבתי הספר התיכוניים.

 

מילת הכבוד של הרחוב: עיונים בשירתו של רוני סומק מציע לראשונה מכלול מחקרי העוסק כולו בשירת סומק. טובי חוקרי השירה העברית תרמו מפרי עטם לספר זה: מוריה דיין, אורי הולנדר, טפת הכהן־ביק, חנן חבר, רונית חכם, גלעד מאירי, קציעה עלון, יובל פז, רות קרטון־בלום, ורד קרתי שם-טוב,

שרון שדה, יגאל שוורץ, נועה שקרג'י.

 

ספר חובה לאוהבי שירתו של סומק, לחוקרים, למורים ולתלמידים.