המלצות

אתם הקוראים

  • מאיה אשכנזי

    איך יקראו לספר שתכתבי/תכתוב יום אחד?

    מגלים את דמשק עם סבא מנחם וסבתא שושנה