The Tibetan Book of Living and Dying

Sogyal Rinpoche

תיאור

ספר המתים והחיים הטיבטי הוא יצירת מופת רוחנית - על החיים, על המוות ועל הקשר ביניהם.

 

סוגיאל רינפוצ'ה מציג בדרך ברורה ובהירה את תמצית הבודהיזם הטיבטי, ובוחן בתוך כך את המכשולים ואת התגמולים הנמצאים על שבילי הדרך הרוחנית. את ההקדמה לספר כתב טנזין גיאטסו, הוא הדלאי לאמה הארבעה עשר והנוכחי.