The Book Of Intimate Grammar

דויד גרוסמן, David Grossman

שם מקור: ספר הדקדוק הפנימי

  • תרגום: Betsy Rosenberg
תיאור

ספר הדקדוק הפנימי הוא רומן שכתב דויד גרוסמן והתפרסם בשנת 1991. זהו מעין רומן חניכה של גיבור הספר, אהרון קליינפלד, במהלך ארבע שנות התבגרותו, מגיל עשר עד ארבע עשרה וחצי, בשכונת בית הכרם בירושלים. 

 

בספר נחשפות מערכות היחסים המורכבות בתוך המשפחה ומחוצה לה, מערכי הנפש הפנימיים והמפותלים של גיבור הספר, אהרון, והכל על רקע תיאור ריאליסטי של הווי ישראלי בשנות השישים של המאה העשרים. ספר הדקדוק הפנימי נחשב לאחת היצירות החשובות שנכתבו בישראל, בוודאי בעשור האחרון של המאה העשרים.