Rules of Summer

Shaun Tan

  • איור: Shaun Tan
תיאור

מבית היוצר של אחד הכותבים/מאיירים האהובים עלינו, שספריו תמיד מעוררים מחשבה ואפילו אי נוחות. ספר חדש על קיץ אחד בחיי שני בנים/אחים, אחד קטן מהשני. פנטזיה סוריאליסטית משולבת בהומור על מערכות יחסים, ועל איך אנחנו מתנהגים אל האנשים שאנחנו אוהבים, לפי "חוקים" שהם לעיתים משונים. בכל כפולה אירוע אחר ו"השיעור" שנלמד בעקבותיו. במסורת ספריו של שון טאן האירועים הופכים קודרים, מסתוריים ולעיתים אף מאיימים, ככל שהבנים משכללים את משחקי החופש שלהם. 

מתוך הספר

Never be late for a parade.
Never forget the password.
Never ruin a perfect plan.