Green Growth, Smart Growth

Ralf Fücks

חסר במלאי
תיאור

עולמנו עומד בפני צומת דרכים: אסון סביבתי למול מהפכה תעשייתית נוספת, צומת שדורשת להפסיק את הניצול האכזרי

של הטבע ולהתחיל לשתף עמו פעולה. הספר Green Growth Smart Growth’ משרטט קווים לדרך חדשה, מתוך האמונה שניתן, באמצעות גישה חדשה לכלכה סביבתית, למגר את הסכנות האורבות בפנינו מפאת שינויים אקלימיים עולמיים.