מאיר ויזלטיר מכלול שירים ב' 1969-1980

מאיר ויזלטיר

תיאור

כרך שני במפעל המבורך של קיבוץ שיריו 

של המשורר מאיר ויזלטיר. 

 

בכרך זה שירי העשור השני - המשולש של שנות ה-70: קח, דבר אופטימי, עשיית שירים, מוצא אל הים. 
בתוספת: פיתויו של פילוקטטס, פואמה דרמתית - מחזה קולות ונספח הכולל שירים שלא קובצו בספרים.