Unpacking My Library Architects and Their Books

Jo Steffens

  • עורך: Jo Steffens
תיאור:

מה הופך מקבץ אקראי של ספרים לספרייה אישית בעלת קו וטעם מסוים, ואפילו אופי? האם הספרים שאתה אוהב לקרוא משפיעים על דרך חייך ועל אופן עבודתך? 12 ארכיטקטים ידועים מרחבי העולם פותחים את הספרייה הפרטית שלהם בפנינו, ומציגים את הספרים שהפכו אותם למי שהם - והממצאים מפתיעים! 

ספר קטן ומקסים שיתאים גם לחובבי ארכיטקטורה ובעיקר לאוהבי ספרים, עם פנינה ספרותית כהקדמה - מאמרו של וולטר בנימין, ששמו כשם הספר.