קטגוריות

אריסטו

שם מקור: Κατηγορίαι

  • תרגום: גבריאל צורן
תיאור

קטגוריות הוא חיבור יסוד בתולדות הפילוסופיה ואתגר לכל מי שמתעניין ביחסי לשון, עולם ומחשבה. זהו החיבור הפותח את מקבץ ספרי הלוגיקה האריסטוטליים (אורגנון) ואת הקורפוס האריסטוטלי בכללו, משום שהוא עוסק במה שנתפש כיחידות ה"פשוטות" והראשוניות ביותר של המחשבה.

 

אריסטו מונה עשר קטגוריות כאלו, שהן בעת ובעונה אחת יחידות לשון, דפוסי הכרה והיבטים אונטולוגיים של העולם. לאחר דיון בקטגוריות העצם, היחס, הכמות והאיכות פונה אריסטו לדיון בכמה מהמושגים שבהם השתמש לצורך הטיפול באותן קטגוריות. הדיונים הללו מהווים תשתית להמשך הגותו של אריסטו בכל נושא, והם מהדהדים בכל תולדות הפילוסופיה המערבית.

 

הספר רואה אור בתרגום מיוונית של פרופ' גבריאל צורן, שהקדים לו מבוא והוסיף הערות.