המין השני כרך שני המציאות היומיומית

סימון דה בובואר

שם מקור: Le deuxième sexe - l'expérience vécue

  • תרגום: שרון פרמינגר
תיאור

הוצאתו לאור של המין השני בשנת 1949 הפך לנקודת ציון בחשיבה הפמיניסטית. במבוא לספר שוטחת דה בובואר את תפיסתה הבסיסית לגבי מצב הנשים בעולם של גברים. מהי אישה? שואלת דה בובואר בהקדמה לספר, וקובעת כי השאלה מהווה כבר חלק מן התשובה מפני שאף אחד לא שואל מהו גבר. המין האנושי לפי דה בובאר הוא המין הגברי, ואישה זקוקה להגדרה כיוון שהיא מהווה "חריגה מהנורמה", היא "לא-גבר". התנאים ההכרחיים לשחרור האישה לפי דה בובאר הם דורשים חקיקה, שינויים כלכליים ובעיקר שינוים מוסריים ותרבותיים.

מתוך הספר

אישה אינה נולדת אישה, אלא נעשית אישה. שום גורל ביולוגי, נפשי או כלכלי אינו חורץ את דמותה של הנקבה האנושית בחֶברה; המכלול התרבותי הוא שמעצב את תוצר הביניים הזה, הנמצא בין הגבר לסריס והמוגדר כנָשי. רק בתיווכו של הזולת יכול הפרט ליהפך לאחר. כל עוד הילד קיים בפני עצמו, הוא אינו חש מובחן מינית. אצל בנים ובנות גם יחד, הגוף הוא בתחילה ייצוג של סובייקטיביות והוא הכלי שבאמצעותו הם תופסים את העולם; הרי ילדים קולטים את העולם באמצעות עיניהם וידיהם, לא באמצעות איברי המין שלהם.