Living in the End Times

Slavoj Zizek

תיאור

הקפיטליזם העולמי מתקרב במהירות למשבר הסופי שלו, והפילוסוף ומבקר התרבות סלבוי ז'יז'ק מזהה את ארבעת פרשי האפוקליפסה: המשבר האקולוגי, חוסר האיזון במערכת הכלכלית, המהפכה הביו-גנטית והשבר החברתי העמוק.

 

אם סוף הקפיטליזם נראה לרבים כסוף העולם, כיצד מתמודדת עם כך החברה המערבית? ז'יז'ק טוען שהתגובה הקולקטיבית של המערב למצב העולם תואמת את השלבים של מודל האבל הקלאסי: הכחשה, זעם וניסיון למיקוח, שאחריהם מגיעים דיכאון ונסיגה מהחיים.

 

למהדורה חדשה זו של הספר הוסיף ז'יז'ק אחרית דבר, שבה הוא עוסק כמעט בכל נושא אפשרי - מההדלפות של וויקיליקס ועד לטבעה של המפלגה הקומוניסטית של סין.