מומו (תרגום חדש)

מיכאל אנדה

שם מקור: Momo

  • תרגום: חנה לבנת
  • עריכה: תמר הוכשטטר
  • איור: שירז פומן
  • עיצוב: שירז פומן
תיאור

הקלסיקה הנפלאה של מיכאל אנדה על מומו, האדונים האפורים וגנבי הזמן בתרגום חדש של חנה לבנת בסדרת מרגנית.

 

זהו סיפור על חיינו כיום; ייתכן שכבר קרה וייתכן שהוא רק עומד לקרות, כפי שמסביר הסופר מיכאל אנדה, שטווה סיפור מופלא הנוגע במטה קסם במניעים ובהשפעות החברתיות והכלכליות של תחלואי החברה המודרנית.


מכל מקום ברור, שכל אדם בר-דעת צריך להירתם למלחמה נגד גונבי הזמן - ועל אחת כמה וכמה צריכה היתה מומו לעשות זאת. מיהי מומו? מניין הגיעה לעיר הגדולה ולאמפיתיאטרון העזוב? מדוע אוהבים כל כך הילדים לשחק עמה, ומדוע באים מבוגרים כה רבים לספר לה על צרותיהם? שאלות אלה, המתעוררות מיד בחלקו הראשון של הסיפור, הן הרקע להבנת עיקר העלילה: הופעתם של האדונים האפורים וניסיונם להכשיל את מומו. האם תוכל הילדה לנצחם? האם יעזור לה מאסטרו סקונדוס מינוטיוס הורה? איך חוזה הצבה קסיופיאה את העתיד? ומהי סגולתו המיוחדת של פרח השעות?