Remarkable Birds

Mark Avery

תיאור

בני האדם חולקים את כדור הארץ עם אלפי מינים של ציפורים, וכבר אלפי שנים מוקסמים מהם, חוקרים אותם ומציירים אותם.  

 

בספר היפהפה שלפנינו, בהוצאת Thames & Hudson האיכותית, יש מידע רב, איורים אורניתולוגיים, הדפסים  וציורים מרהיבים של עשרות ציפורי שיר, עופות טורפים, יונקי דבש זעירים, ציפורים נודדות ומגוון בעלי כנף יוצאי דופן נוספים.