My Favorite Things

Maira Kalman

  • מאייר: Maira Kalman
תיאור:

מיירה קלמן, מאהובות המגדלור, שבה אלינו עם ספר חדש שעוסק בחשיבותם של חפצים בחיינו.

 

My Favorite Things כולל 50 איורים משובבי נפש, אותם איירה קלמן בהשראת חפציה האישיים, זכרונותיה ודמיונותיה והאוספים המרהיבים של מוזיאון העיצוב בניו יורק. 

 

התוצאה היא ספר מרגש, חד פעמי, שמעורר את הצופה/הקורא בו להרהר בחשיבותם התרבותית של חפצים - אלה היומיומיים ואלה הייחודיים גם יחד.