Hideout

עומר הופמן, קרן כץ, דן אלון, הילה נועם, גפן רפאלי, הדר ראובן, עובדיה בנישו

  • עיצוב: מיה מרום
תיאור

רוחות, סיוטים, זיכרונות, סטוקרים (עוקבים), נשמות שחוקות, נערות בנות תשע וצבועים מתים - כל אלה רודפים את מקומות המסתור בסיפורים הגרפיים הנפרשים על פני 128 עמודי צבע באנתולוגיה השלישית של האמדראם (HumDrum) - קולקטיב ישראלי של מאיירים וקומיקסאים הפועל מאז 2015.

 

לצד חברי הקולקטיב, דן אלוןעומר הופמן, הילה נועם, הדר ראובן, עובדיה בנישו וקרן כץ, מתארחת הפעם באנתולוגיה האמנית גפן רפאלי.