Drawing Power: A Comics Anthology

Diane Noomin

  • עריכה: Diane Noomin
תיאור

אנתולוגיה בינלאומית של סיפורי נשים בקומיקס, בהשראת
תנועת MeToo# העולמית.

 

האנתולוגיה כוללת קומיקס מקורי, לא בדיוני (non-fiction), על אלימות מינית, הטרדה מינית והישרדות מינית, שנעשה על ידי יותר משישים קומיקסאיות מרחבי העולם, בהן גם אילנה זפרן והילה נעם.

 

הסיפורים האישיים של המשתתפות - מלאומים, גזעים, נטיות מיניות וגילאים שונים  - מעידים עד כמה רווחת התופעה ועד כמה דחוף וחיוני המשך המאבק ליצירת עולם בטוח לנשים.