שיחות על מדע וערכים

ישעיהו ליבוביץ

  • עריכה: רחל שיחור
תיאור

"אמת ושקר" הם שיפוטים על מסקנות מדעיות המוחזקות אובייקטיביות. הווה אומר: אינן מותנות באישיות של בעליהן. "טוב ורע", "נאה ומגונה" הם שיפוטים על הכרעות ערכיות, שמקורן, לכאורה, דווקא באישיות של בעליהן, ולפיכך עליהם מתנהלים המאבקים הגדולים - הן רעיוניים והן מעשיים.

 

האם ניתן לעגן את ההכרעות הערכיות - במוסר, בפוליטיקה, באמונה, באסתטיקה - בהכרה מדעית, לשם מתן תשובות אובייקטיביות על שאלות, שאפשר שגורל האדם התלוי בהן? העימות של הידע והרצון - של היש והראוי להיות - הוא מן הנושאים הגדולים של ההגות הפילוסופיה, ובו דן פרופ'

ישעיהו ליבוביץ בסדרת השיחות הכלולות בספרון זה של

האוניברסיטה המשודרת.