רביעיית רוזנדורף

נתן שחם

תיאור

רביעיית רוזנדורף, רב-מכר של נתן שחם משנת 1987, הוא סיפורה המרגש של רביעיית כלי-קשת, שהקימו בשנת 1936

בתל אביב נגנים מחברי התזמורת הארצישראלית שיסד אז ברוניסלב הוברמן.

 

בחמישה קולות מסופר כאן סיפורם של ארבעת המוזיקאים ושל יחסי הגומלין ביניהם ובין כל אחד מהם לארץ החדשה שביקשו להקים בה מקדש-מעט לתרבות האירופית שנעקרו ממנה. העלילה מתרחשת בצל המאורעות המשבשים את חיי היישוב העברי הקטן והאיום הגובר וההולך של מלחמת העולם הקרובה - קולות הזמן המפירים את ההרמוניה של אמנים שאינם יודעים אלא לנגן נקי ויפה.