זמן מעבר שבעה חיבורים בעקבות אמנות

בעז נוימן

חסר במלאי
תיאור

"זמן מעבר" הוא מקבץ חיבורים של ההיסטוריון, איש הרוח והסופר בעז ניומן, שרואה עתה אור, שנה לאחר מותו. 

 

הספר כולל חיבורים שכתב נוימן לקטלוגים של תערוכות אמנות במוזיאונים ישראליים ומאמר לעיתון. לצד עיסוק בתקופות ובסוגיות ספציפיות בהיסטוריה הגרמנית והישראלית, החיבורים דנים בכמה מושגים מרכזיים – הגירה, זמן, שוטטות וחיפוש אחר בית ומקום. בספר משולבים דימויים מהתערוכות שבעבורן נכתבו החיבורים וכן תצלומים של האמן גסטון צבי איצקוביץ המתעדים פסאז'ים בערים בישראל.

מתוך הספר

"האמנות היא useless, רוצה לומר, האמנות מבקשת שיניחו לה לנפשה. היא מבקשת להיות; שלא ישפטו אותה לטוב או לרע; שלא יעריכו אותה כך או אחרת; שלא ירצו אותה או לא ירצו אותה."