The Pool

מרב סלומון

תיאור

״הבריכה״ היא אלגוריה משעשעת על המורכבות, האמביוולנטיות וקשיי היום-יום המעיקים של חיי הנישואים.

בתוך מעטפה מונצחים 15 רגעים חזותיים ב-15 גלויות, המתארים מצבים טיפוסיים בחייו של זוג.

את הגלויות מלווים תשעה טקסטים קצרים. כל התמונות מתרחשות סביב בריכה ובתוכה, ומופיעים בהן גבר ואשה המציגים בסגנון נאיבי, צבעוני וברוטלי את התפקידים השונים והעמדות המגוונות של כל אחד מהם במסגרת יחסיהם.