Darth Vader and Son

Jeffrey Brown

תיאור

מה היה קורה אם דארת' ויידר היה מגדל את בנו, לוק? האם ויידר יכול היה להיות אבא רגיל, כמו של כולם - קצת עייף מדי ולא מגולח, אבא שלוקח את לוק הקטן לגלידה ולגן השעשועים? בקומיקס המשעשע הזה מוצגות סיטואציות מדומיינות מחיי האבהות של דארת' ויידר, שהם כמו של כל אבא (מלבד היותו הלורד האפל של הסית'...), הכל מאויר בידו האמונה והמשעשעת של ג'פרי בראון.