מכת שמש בנייה ברוטליסטית בבאר שבע

מחברים שונים

  • עריכה: הדס שדר
תיאור

מידע תיעודי ופרשנות אמנותית, ניתוח אדריכלי ופרשנות היסטורית, תיאוריה וחוויה אישית ואנושית - כולם חוברים

בספר המרתק הזה כדי לחשוף את נדבכיה של האדריכלות הברוטליסטית הישראלית. המיקוד בנגב מעמת את האתיקה האדריכלית האירופית והאמריקאית עם מקום ספציפי, מזרח תיכוני ומדברי, ומעורר תכנים נוספים: המפגש בין הכוחות הממלכתיים שבנו את העיר ובין תושביה, שרבים מהם אוכלסו בה כעולים חדשים. 

 

הספר נוצר בידי אדריכלים, אנשי אקדמיה וצלמים והתוצאה

היא ספר מגוון ורב פנים על הקשר בין אמנות לפוליטיקה.  

 

 

מתוך הספר

"ההתייחסות הישירה ביותר למקום היא ההתייחסות למדבר; אותו מדבר שהתוכנית הראשונית לבאר שבע ששרטטה אותה טובלת בירק לא ראתה לנגד עיניה. האדריכלות הברוטליסטית המתחייסת למדבר ישירות ביקשה להתמודד עם האור הבוהק המדברי באמצעות הסתגרות" 

 

(ע"מ 17)