חזרה בלי תשובה

מיכה גודמן

תיאור

החברה בישראל נקרעת מאז קום המדינה - ואולי ביתר שאת בימינו - סביב מחלוקת עזה בין חילוניים ודתיים. בחזרה בלי תשובה קובע ד"ר מיכה גודמן כי המחלוקת שמסעירה את החברה הישראלית איננה מתמקדת בשאלה מי מבין הצדדים צודק בוויכוח על אלוהים ועל התגלות, אלא בשאלה איזו מן הדרכים ראויה יותר ומעצימה יותר. האם חיים דתיים מעשירים את עולמו של האדם או מצמקים אותו? האם חיים חילוניים משחררים את האדם או מנמיכים את קומתו? 

 

גודמן מציג בספרו את הדתיות הישראלית, על הגותה המתוחכמת, המעמיקה והמפתיעה, ואת החילוניות הישראלית, על רעיונותיה העמוקים, המשכנעים והסוחפים. לאחר שירד לשורש הרעיונות שעומדים בעומקה של כל אחת מהתפיסות,

דן גודמן גם באפשרות לגשר ביניהן.

 

 

מתוך הספר

יש הוגים דתיים המציגים ראיות לכך שהדת צודקת. הם מביאים הוכחות שיש אלוהים, שבהר סיני התרחשה התגלות ושהתורה היא אמת. יש אתיאיסטים מיומנים המציגים ראיות לכך שאין אלוהים, שההתגלות היא מיתוס, ושהתורה היא אגדה. זו התנגשות רעיונית עמוקה אבל היא לא קורעת את ישראל.

המחלוקת שמסעירה את החברה הישראלית איננה מתמקדת בשאלה מי מבין הצדדים צודק בוויכוח על אלוהים ועל התגלות, אלא בשאלה איזו מן הדרכים ראויה יותר ומעצימה יותר. האם חיים דתיים מעשירים את עולמו של האדם או מצמקים אותו? האם חיים חילוניים משחררים את האדם או מנמיכים את קומתו? המחלוקת הזאת משתקפת בשני המונולוגים שאיתם נפתח את הספר. ננסה להשתכנע משניהם.