The World Atlas of Coffee

James Hoffmann

תיאור

המקום שממנו מגיעים פולי הקפה, האופן שבו הם נקטפים, דרכי הקלייה והמים שבהם משתמשים להכנת הקפה הם רק כמה מהמאפיינים הקובעים את איכות הקפה שנלגום. את כולם מציג לפנינו בספר זה ג'יימס הופמן, מנכ"ל Square Mile Coffee Roasters ממזרח לונדון ובעל בלוג מקצועי לקפה, המחזיק בתואר הבריסטה הטוב בעולם.

 

מבוליביה לזמביה, הספר מציג בצורה מקצועית ומדעית את מאפייני פולי הקפה הגדלים ונקלים ביותר מ-35 מדינות. על הדרך, אנו לומדים כל מה שאפשר וכדאי לדעת על תרבות הקפה, כולל מידע שלא נחשף לרוב מחוץ לתעשיית הקפה.