The Book of Fungi: A Life-Size Guide to Six Hundred Species from around the World

Peter Roberts, Shelley Evans

תיאור

צבעוניות ומסתוריות - הפטריות מעוררות את הסקרנות האנושית מאז התגלו לראשונה. 

 

בספר זה, מקבלים 600 זני הפטריות הקיימים בעולם את המקום הראוי להם. כל זן מאויר בגודלו המלא בצבע, מלווה בהסברים מדעיים מעמיקים. לכל זן מפה מאוירת של גדילה, ותחריטים שנעשו במיוחד לספר מציגים את צורותיהן השונות של הפטריות לצד נתונים סטטיסטיים עדכניים. 

 

הספר מציע חוויית קריאה מהנה, לצד אנקדטות ביזאריות על חיי הפטריות - תמצאו בו מן המוכר לצד המוזר: הפטריה הטורפת שצדה את טרפה באמצעות לאסו, פטריות שמניחות מלכודות וכן הלאה סיפורים והפתעות.