Tender Buttons Objects

Gertrude Stein

  • איור: Lisa Congdon
תיאור

ספרה של גרטרוד שטיין מ-1914, מקבל כאן פרשנות ויזואלית נהדרת של ליסה קונגדון. 

הספר - פרויקט לשוני המתאר חפצים (שטיין כתבה עוד 2 חלקים לספר זה - אוכל וחדרים), בצורה לירית ומודרנית (שטיין היא ממבשרות המודרניזם). 

האיורים - עדינים ומלאי חכמה, כמעט אם לא כמו הטקסטים עצמם.