Remarkable Plants That Shape Our World

Helen & William Bynum

תיאור

צמחים הם פלא. בעולם של התפתחות טכנולוגית מואצת,

אנחנו עדיין זקוקים להם למזון, לבוש, התעוררות ורגיעה.

 

בספר Remarkable Plants That Shape Our World מובאים בפנינו ההיסטוריה העשירה, המשמעויות הסמליות והשימושים של האנושות בכ-80 צמחים מרחבי העולם. הספר חושף את יחסינו עם עולם הצמחים, התועלתניים והאסתטיים כאחד, וההקשרים התרבותיים שנובעים מהם.

 

הספר, המשולב באיורים עדינים ומרהיבים כאחד, יצא בשיתוף מומחים בעלי שם עולמי מהגנים הבוטניים הלאומיים באנגליה, הוא מקור השראה כמו גם ספר עיון, לכל מי שעולם הצמחים קרוב ללבו.