Playground

James Mollison

תיאור

ספר צילום מעמיק, מרגש, יפהפה של הצלם הבריטי James Mollison, המוקדש למגרשי משחקים בבתי ספר ברחבי העולם. 

 

כמו בספריו הקודמים (Where Children Sleep), גם כאן בוחר מוליסון נושא פשוט, יומיומי, כשהתוצאה היא מסמך אמנותי, חברתי ופוליטי. בהתבסס על זכרונותיו מחצר בית הספר, יצא מוליסון עם המצלמה שלו לסיבוב ברחבי העולם, וצילם ילדים וילדות משחקים. בצילומיו מפליא מוליסון לתאר את הבסיס החברתי לקיום: מערכות יחסים, בדידות, מקום היחיד בתוך החברה, חברות. 

 

בספר צילומים מבתי ספר באגרנטינה, בהוטן, בוליביה, הודו, איטליה, יפן, ישראל, פלסטין, קניה, נפאל, נורבגיה ועוד - בתי ספר עשירים לצד בתי ספר עניים, בתי ספר מעורבים ומופרדים, בתי ספר לילדים חרשים - אשר מרחיבים את הדיון על מצבם של ילדים ברחבי העולם.