Maske

Phyllis Galembo

תיאור

במשך יותר משני עשורים תיעדה חוקרת האמנות והצלמת פיליס גלמבו מסורות תרבותיות ודתיות באפריקה ובפזורה האפריקאית. בספר יותר ממאה צילומים מ"אירועי מסכות" - טקסים אפריקאים מסורתיים, מסיבות תחפושות עכשוויות וקרנבלים של מסכות מאפריקה המערבית והמרכזית ומהאיטי -  המאורגנים על פי מדינות בתוספת דברי פרשנות של גלמבו.

 

המבוא לספר, מאת היסטוריון האמנות והאוצר צ'יקה אוקה-אגולו (שהשתתף כילד בניגריה בטקסי מסכות), מעלה שאלות על הישרדותה והתפתחותה של מסורת זו במאה ה-21.