Great Women Artists

Phaidon Editors

תיאור

חמש מאות שנים של יצירה נשית מצוינת באלבום המרהיב Great Women Artists, הכותב מחדש את "תולדות האמנות" בעזרת עבודות של יותר מארבע מאות אמניות מרחבי העולם. 

 

במוזיאונים, בגלריות ובשוק האמנות המסחרי זוכות כיום סוף-סוף להכרה ולהערכה נשים ויצירות אמנות של נשים שהושמטו מדפי ההיסטוריה. עורכי הוצאת Phaidon האיכותית חוגגים את התיקון באלבום המציג עבודות שיצרו בחמש מאות השנים האחרונות יותר מ-400 אמניות מחמישים מדינות שונות.

 

כל אמנית מיוצגת באמצעות יצירת-מפתח שלה וטקסט קצר, בספר המציג היסטוריה אלטרנטיבית, מקבילה, ל"תולדות האמנות" המקובלים.