Art of Instruction

Katrien Van der Schueren

תיאור

The Art of Instruction: Vintage Educational Charts from the 19th and 20th Centuries
פעם, כשההורים שלנו היו ילדים, "המורה לטבע" היה מקצוע לגיטימי ומושג בפני עצמו. המורה לטבע היה פורש בפני התלמידים גלילים גדולים של נייר שעליהם מודפסים או מצוירים צמחים ובעלי חיים בגודל כמעט טבעי, בחתך רוחב ואורך, מקדימה ומהצד. כך לימדו טבע בבתי הספר מהמאה ה-19 ועד דור ההורים שלנו. 
הספר שלפניכם הוא ספר גדול ומרהיב עין שמציג אוצר מיוחד במינו: 
הוא מרכז בתוכו את התרשימים והאיורים ההם, בפורמט נדיב וסופר-צבעוני. התוצאה היא חגיגה לעיניים: ציורים איכותיים, מדויקים עד הפרט האחרון, של פרחים, צמחים, פירות ועוד. מתנה יפהפיה לכל חובב בוטניקה, גנן, וגם מי שסתם אוהב פרחים ולא רוצה לחכות ליומולדת כדי לקבל זר.