Activestills Photography as Protest in Palestine/Israel

Vered Maimon, Shiraz Grinbaum

תיאור

ספר המרכז את עבודת הצילום של הקולקטיב הישראלי-פלסטיני 'אקטיבסטילס', שמאז 2005, עת תיעדו את ההפגנות נגד גדר ההפרדה בבלעין, מקדישים את פעולתם לצילום פוליטי בפלסטין ובישראל. 

 

הספר מביא ארכיון תמונות מעשור של פעילות, הנבחנות מנקודות מבט אישיות, היסטוריות ותיאורטיות. הספר הוא פרי דיאלוג מעמיק ומתמשך של הקולקטיב עם פעילים ופעילות, עיתונאים, הוגי דיעות ואקדמאים ומספק, לצד תמונות מחיי היומיום של תושבי הארץ הזו, מחקר מעמיק על עבודתו של הקולקטיב.