מחשבות צימאון

אורי אורלב

תיאור

בשנת 1952 כתב אורי אורלב את סיפורו הראשון, "מחשבות צימאון" בקיבוץ גניגר. סיפורו של הגיבור, המגולל כמה מחוויותיו, קשור למציאות ולדמיון, לחברות ולמתחים, להתמודדות עם הזולת ולראשית האהבה. בסיפור זה מוצגת ההוויה הסבוכה של חברת הילדים בקיבוץ, הטומנת בתוכה אמת אוניברסלית שאיננה מחוייבת לזמן ולמקום, ואולי זהו פשר עוצמתו של הסיפור גם כיום - שנים רבות כ"כ לאחר כתיבתו.