השמאל העצמאי בישראל 1993-1967

מחברים/ות שונים/ות

תיאור

אסופת מאמרים המתעדת וחוקרת את השמאל העצמאי בישראל, אשר שגשג בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים. בתקופה זו, השמאל העצמאי התאפיין בהקמת התארגנויות אד-הוק רבות. חלק גדול מהארגונים האלה היו משמאל לשמאל הציוני, והחזיקו בעמדה ביקורתית כלפי ברית המועצות והדגם החברתי־פוליטי שייצגה. ארגונים אלה לא ויתרו על הניסיון לפעול בתוך החברה היהודית ישראלית ולעשות בה נפשות, הן למען העניין הפלסטיני והן למען סוגיות ״פנימיות״ כמו זכויות עובדים ונשים והמאבק המזרחי.

 

כדי לענות על הצורך שזיהו בחזית שמאל רחבה נגד הכיבוש והמלחמות (בייחוד מלחמת לבנון), שאפו רבים מבין הארגונים לאגד ערבים ויהודים, ציונים ולא־ציונים, סוציאליסטים וליברלים. זרם זה טרם זכה לתשומת לב מחקרית, ובספר שלפנינו נעשה צעד משמעותי במילוי החלל, באמצעות מיפוי תיאורי ואנליטי של כמה מהרגעים והתנועות המרכזיים בתוכו.

 

אסופת המאמרים, הרואה אור בספרי נובמבר, מוקדשת לזכרו של פעיל השמאל נעם קמינר, ואת מאמרי הספר כתבו וערכו עמיתיו למאבקים לשינוי חברתי הרבים להם היה שותף.

 

עורכים ועורכות: ג׳ואל ביינין, עודה בשאראת, אריה דיין, ענת מטר, סמדר נהב, מאיר עמור, כרמל קמינר ומתן קמינר. 

כותבים וכותבות: ראובן אברג׳ל, ג׳וואד בולוס, ג׳ואל ביינין, תמי ברגר, מוחמד ברכה, עודה בשאראת, לב גרינברג, אפרים דוידי, איבון דויטש, אריה דיין, יעל דמירל, עמירה הס, איתמר חריטן, חדווה ישכר, ישי מנוחין, סמדר נהב־קמינר, אברהם עוז, אהוד עין־גיל, מאיר עמור, כרמל קמינר, מתן קמינר, מיכל שכטר.