האדם מחפש משמעות

ויקטור פראנקל

שם מקור: trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager

תיאור

אחד הספרים המשפיעים ביותר מאז המחצית השנייה של המאה העשרים, מאת ניצול מחנות טרזינשטט, דכאו ואושוויץ, הפסיכיאטר ויקטור פרנקל.

 

בספר, ששמו המלא הוא מבוא ללוגותרפיה, האדם מחפש משמעות: ממחנות המוות אל האקסיסטנציאליזם, יוצא פרנקל מתיאור חוויותיו והתמודדותו בשואה להנחת היסודות ללוגותרפיה - שיטת טיפול אקזיסטנציאליסטית, הנחשבת לאסכולה הווינאית השלישית בפסיכותרפיה לאחר אלו של פרויד ושל אדלר.

 

הספר ראה אור זמן קצר לאחר המלחמה, ב-1946, תורגם לעברית לראשונה בשנת 1970 (דביר), והודפס מאז במהדורות רבות בליווי הקדמה של הפסיכולוג גורדון אולפורט.

מתוך הספר

מה שהיה דרוש באמת, היה שינוי יסודי ביחסנו אל החיים. צריכים היינו ללמוד בעצמנו וללמד את האנשים המיואשים, כי בעצם לא היתה חשיבות למה שאנחנו קיווינו לקבל מן החיים, אלא למה שביקשו החיים לקבל מאתנו.

צריכים היינו לחדול מלשאול לפשר החיים ותחת זאת לראות את עצמנו כנשאלים על-ידי החיים יום-יום ושעה-שעה. ועלינו להשיב, לא בדיבור ולא בהרהור- אלא בפעולה נכונה ובהתנהגות נכונה.