אֹסֶף, דְּבָרְים

מורן אריה

חסר במלאי
תיאור

79 פריטים מתוך אסף בן 6 שנים. מתוך הצורך למפות, לארגן ולקטלג את האובייקטים - שנאצרים פנימה בשל יופיים, בשל המטען המדומיין/קיים שהם נושאים עמם - צומח מושג נפשי חדש: טיפולוגיה אמוציונאלית. הרגע שבו מסומנת אפשרות האיד של מגדיר הצמחים, האוגדן הדיקדוקי, אנציקלופדיית האמת האבסולוטית. האובייקטיבי מיטשטש לתוך האישי; פורמליזם שהופך לנרטיבי בעל כורחו.