THIS IS HAPPENING #Life Through The Lens of Instagram

Bridget Watson Payne

  • עריכה: Bridget Watson Payne
תיאור

יותר ממאה מיליון בני אדם משתמשים באפליקצית האינסטגרם כדי לצלם רגעים מיוחדים, יפים, בחייהם, ואז מיד לשתף אותם עם העולם. 

זהו הספר הראשון במימון קהל של תמונות אינסטגרם, והוא מדגיש בדיוק את הרגעים הייחודיים, החמקמקים הללו, שתועדו על ידי הצלמים המזדמנים כמו גם המקצועיים. יותר מ-200 תמונות מהממות, בספר קטן אך שמנמן שלוכד את אותם הרגעים והפרטים הקטנים, שהם כה חשובים ויפים.