The Craft and Art of Clay

Jan Peterson, Susan Peterson

תיאור

מהדורה חמישית של ספר המבוא המקיף והיסודי עד מאוד לקדרות (קרמיקה), ובו צילומים ואיורי הוראות צעד-אחר-צעד לעיצוב ויציקה, שריפה וזיגוג (גלזורה), למתחילים וגם למתקדמים.

 

הספר, ובו 432 עמודים ומאות צילומים, כולל גם דוגמאות מעוררות השראה של עבודות קדרות מאמנים בינלאומיים,

ופרקים מקצועיים ובהם פרטים טכניים על טכניקות שונות של שריפה, זיגוג ושאר ירקות.