Ravens & Red Lipstick - Japanese Photography Since 1945

Lena Fritsch

תיאור

ספר המבוא והמחקר הראשון באנגלית על צילום יפני משנת 1945 והלאה - על התפתחות הצילום בארץ השמש העולה מהריאליזם החמור שלאחר מלחמת העולם השנייה ועד לצילום המגוון, המתוחכם ופורץ הדרך ביפן העכשווית.

 

הספר כולל 218 צילומים, סקירה וניתוח של תנועות צילום מרכזיות בעבר וראיונות עם כמה מהמשפיעים ביותר מצלמות וצלמי יפן בימינו.