Poets on the Edge

Tsipi Keller, ציפי קלר

  • תרגום: Tsipi Keller, ציפי קלר
תיאור

Poets on the Edge: An Anthology of Contemporary Hebrew Poetry כולל מבחר משירתם של 27 משוררות ומשוררים עבריים, שרבים משיריהם מופיעים באנגלית לראשונה, בתרגומה של ציפי קלר (Tsipi Keller).

 

האנתולוגיה כוללת שירה מהמחצית השנייה של המאה העשרים ואילך, ומשרטטת את התפתחותם של זרמים חדשניים, הן במבנה השירה והן בנושאים שבהם היא עוסקת - פוליטיקה, זהות מינית, ספקנות, קהילה, מדינה, אהבה, פחד ומוות.

 

בין המשוררים באנתולוגיה: יהודה עמיחי, דן פגיס, ט. כרמי, ש. שפרה, דליה רביקוביץ, נורית זרחי, רחל חלפי, מרדכי גלדמן, אגי משעול, יצחק לאור, רוני סומק, תמיר גרינברג, שרון אס.