MAUS I: A Survivor's Tale: My father bleeds history

Art Spiegelman

  • איור: Art Spiegelman
תיאור

בסוף שנות השבעים של המאה העשרים החל המאייר והקומיקסאי היהודי-אמריקאי ארט ספיגלמן לתעד את סיפוריו של אביו ולאדק, ניצול אושוויץ. לאחר מכן הוא אייר אותם במתכונת של קומיקס: ריבועי סצינה, בועות טקסט, והחשוב מכל - היהודים מופיעים בדמות עכברים, והנאצים כחתולים. מה שיכול היה להיות הפשטה גסה של השואה הפך לאחת מיצירות המופת של המאה העשרים.

 

מאוס הוא סיפורם של ולאדק ספיגלמן, ניצול יהודי מאירופה של היטלר, ושל בנו, מאייר המבקש להתמודד עם אביו, עם סיפורו המבעית של אביו ועם ההיסטוריה עצמה. מאוס מגולל למעשה שני סיפורים: הראשון הוא תיאורו של ספילגמן האב את אירופה של היטלר ואת סיפור ההישרדות שלו ושל אשתו; השני הוא סיפורו של ספיגלמן הבן, המחבר, על מערכת היחסים הבלתי-נסבלת שלו עם אביו המזדקן, בעודם מנסים לנהל חיים נורמליים בניו יורק.

 

בחלק הראשון של מאוס נעים הוריו של ספיגלמן בין מקומות מסתור שונים בפולין עד שהם מגיעים לשערי אושוויץ, שם הם מופרדים זה מזו. ספיגלמן הבן מגיע לגבול הייאוש.

 

מאוס הוא נתיב מופלא ומומלץ במיוחד למי שלא מוכן לקרוא "ספרי שואה" וספרים על "הדור השני". אי אפשר להניח מהיד. 

עוד מספרי מאוס בעברית ובאנגלית במגדלור