Francis Bacon

Martin Hammer

תיאור

ספר מבוא מצוין על חייו ואמנותו של פרנסיס בייקון

(1992-1909) - הצייר הבריטי יליד אירלנד, הידוע בציוריו האקספרסיביים, המתארים דמויות אנוש במצבים רגשיים שונים.

 

טקסט מאיר עיניים של אחד מחוקרי בייקון המובילים ו-120 צילומים בספר נוסף בסדרת ספרי המבוא על המאסטרים הגדולים של האמנות בהוצאת Phaidon האיכותית.