Chineasy Everyday: Learning Chinese Through Its Culture

ShaoLan

תיאור

Chineasy Everyday הוא מבוא מאויר לעושרה של השפה, התרבות והאומה הסינית, הבנוי על השיטה פורצת הדרך - Chineasy - שיטת לימוד ויזואלית אותה המציאה ShaoLan Hsueh במטרה להביא את סין לעולם הרחב. השיטה בנויה מאיורים משובבי נפש שמאפשרים לימוד קל ופשוט של הבסיס הלשוני. 

 

בספר החדש היא מרחיבה את המודל מלימוד סימניות וכוללת פנים של חיי היומיום והתרבות הסיניים כגון ספרות, זמן ותאריכים בעלי משמעות, מערכת השמש וחמשת היסודות, טבע, בעלי חיים, רפואה וכן הלאה. 

 

כל אחד מ-12 פרקי הספר נפתח בסקירה של סימניות סיניות מרכזיות ואז מציגה מילים, ביטויים ותפיסות עולם הנקשרות בהן, באופן בו יוכלו כולם להבין - החל מאיש העסקים המערבי וכלה בסטודנט המעוניין להרחיב את ידיעותיו ולהעמיק את הבנתו.