Books Do Furnish a Painting

Jamie Camplin, Maria Ranauro

תיאור

ספר מקורי ויפהפה בהוצאת Thames & Hudson האיכותית על הקשר בין ציור וספרים, בין ציירים וסופרים - על הסיבות, המשמעות והאופן שבו ציירים במערב שילבו ספרים ביצירות אמנות מהמאה ה-15 ועד המאה העשרים.

 

הספר בוחן את הקשר הסימביוטי בין התפתחות הספרים לבין הרעיון המודרני שלנו על תפקיד האמן; הוא מציג ומפרש את עבודתם של רבים מן האמנים הגדולים ששילבו ספרים ביצירותיהם בחמש מאות השנים האחרונות, ומסביר כיצד ומדוע ספרים הפכו למייצגים הבולטים ביותר של חיי התרבות שלנו.