Between Friends

עמוס עוז, Amos Oz

שם מקור: בין חברים

  • תרגום: Sondra Silverston
תיאור

בקובץ הסיפורים בין חברים חוזר עמוס עוזחתן פרס ישראל לספרות, אל המקום ואל הזמן שבהם צמחה יצירתו: הקיבוץ של סוף שנות החמישים של המאה העשרים. 

 

שמונה הסיפורים הכלולים בקובץ מתרחשים בקיבוץ דמיוני בשם יקהת, ומשרטטים דיוקנאות של נשים וגברים החולמים חלומות אינטימיים וחווים מכאובים פרטיים בצלו של חלום הקיבוץ: אב מבוגר שבתו הצעירה עוברת להתגורר עם חבר קיבוץ בן גילו; אישה הכותבת מכתב מצמרר לאישה שלמענה נטש אותה בעלה; ילד חוץ היוצא לבקר את אביו בבית חולים לתשושי נפש; גנן מזדקן הנושא על כתפיו את כל אסונות העולם, ועוד ועוד.