All the Rivers

דורית רביניאן, Dorit Rabinyan

שם מקור: גדר חיה

תיאור

ספרה של דורית רביניאן (תרגום הספר גדר חיה) נפתח בפלישה של סוכני הבולשת הפדרלית לדירתה של ליאת, ישראלית שמתגוררת במנהטן, לאחר שקיבלו התראה על אשה בעלת חזות ערבית שנדמתה כמבצעת פעולה חשודה. בעקבות הפלישה, פוגשת ליאת את חילמי, אמן פלסטיני שמתגורר בברוקלין, והשניים הופכים בני זוג. על רקע ניו יורק הקרה, הזרה, החופשייה לכאורה, מפרקת רביניאן את דמויותיה, שעל אף אהבתם הגדולה, הסוגיות הפוליטיות הבלתי ניתנות להתעלמות עולות שוב ושוב בחייהן וחורגות מהפרטי למדיני. 

הספר הוצא מתוכנית הלימודים לבחינות הבגרות בספרות בגלל לחץ פוליטי, אך זיכה את רביניאן בפרס ברנשטיין לספרות בשנת 2015.