The Happiness Project One-Sentence Journal A Five-Year Record

קטגוריה: מוצרי נייר וחפצים

tags אושר | 5 שנים | העצמה | יומן | פרויקט | משפט ליום

תיאור:

בעקבות הצלחתם של ספריה של גרטשן רובין ('פרויקט האושר', וה-'האושר מתחיל בבית'), באו לעולם היומנים המשלימים והמעצימים הללו - המאפשרים ומדרבנים אותנו לכתוב, כמה שורות ביום, על עצמנו והסביבה הקרובה במשך 5 שנים. היומן, כמו הספרים מקיף באופן סדור את כל תחומי החיים וקורא לעבודת "גינון וטיפוח" עצמית.

כל יום נפתח במשפט חכם ומזמין או בציטוט רב השראה, הנותן לכותב/ת הזדמנות כתיבה קטנה ומשמעותית, וסקירה רב-שנתית ומסקרנת על ההתפתחות האישית. 

 

חסר במלאי

עוד באותו עניין