Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia Postcards

קטגוריה: מוצרי נייר וחפצים

tags גלויות | קעקועים | רוסיה

תיאור

מארז גלויות המבוסס על סדרת הספרים המצליחה
Russian Criminal Tattoo Encyclopedia הכוללת 53 דימויים מרהיבים שמתעדים את כתובות הקעקע בבתי הסוהר ברוסיה, ומגלים את עולם המשמעויות שעומד מאחריהם - מערכת היררכית של מעמדות ותפקידים חברתיים.

 

קופסת הגלויות כוללת 25 איורים מקוריים ו-25 תצלומים.

על צדה השני של כל גלויה מופיע הסבר מפורט על המשמעות
של כל קעקוע.  

חסר במלאי

עוד באותו עניין