Woodcut

Bryan Nash Gill

חסר במלאי
תיאור

כמה קסומים הסודות הגלומים בתוך גזע עץ - כל זאת ועוד מגלה לנו בריאן נאש גיל, אמן מקונטיקט, בספר רב רבדים זה. גיל יוצר הדפסים מחיתוך הפנים של גזע העץ, וחושף את כוחם הנסתר - יופיו של הטבע, כמו גם תיעוד זמנם וחייהם של גזעים שנגדעו טרם עת. הוא מציל את העצים שהוא מוצא בסביבת ביתו - עצי מייפל, אלון, אשוחית וערבה - ויוצר מהם הדפסים - לכל אחד צורה וצבעוניות שייחודית רק לו. אלה הם רשמים מהפנטים של המחזוריות האינסופית של הטבע - זו הגלויה וזו הנחבאת.

 

ספר מעורר השראה על חיים ועל יצירה.